Geschiedenis

De wortels van onze kerkelijke gemeente reiken terug tot het jaar van de Reformatie in Friesland: 1580. In dit jaar ging de katholieke St. Michaƫlkerk over tot de Reformatie. De kerkzaal werd verdubbeld en de kerk (de voormalige dorpskerk van Almenum) binnen de muren van de stad getrokken. Kort na de 80-jarige oorlog ging de Westerkerk van start in het voormalige Blauwhuis. Dit was de tweede ruimte waar de gereformeerde eredienst plaatsvond. Enige tijd was er ook een Franstalige gemeente, die voornamelijk gevormd werd door protestantse vluchtelingen uit het zuiden. Ook deze gemeente werd gesteund door de burgerlijke overheid, die daarbij kon putten uit de inkomsten van de landerijen van twee kloosters, die gesloten werden. De katholieken, doopsgezinden en lutheranen in de stad werden gedoogd, maar vaak niet meer dan dat. In 1895 werden alle kerken gelijkgesteld, onder invloed van de Franse revolutie. Na 1848 ik konden de katholieken vrij bouwen en werd de Sint Michaƫlkerk aan de Zuiderhaven gebouwd. In 1969 verenigden de kerken zich in de Werkgemeenschap van Kerken in Harlingen. Sinds die tijd wordt vaak en van harte samengewerkt door de kerken in de stad.