Oogstdienst

Oogstfeest 2022

De eerste zondag van november wordt er in de kerk een oogstdienst gehouden.
In een ver verleden werd dat door de zondagsschool voorbereid en georganiseerd,
maar toen de zondagsschool stopte kwam het weer terug bij de Diaconie.

 

Bij het oogstfeest horen fruitbakjes. Dus is er veel fruit nodig om de bakjes te vullen. Gemeenteleden worden gevraagd om fruit mee te nemen naar de Hoeksteen. Daar wordt het fruit door de diakenen gesorteerd en na de inzameling in bakjes verpakt en naar de kerk gebracht. Het fruit wat overblijft gaat naar de voedselbank.

         

Dit jaar gaan de bakjes naar mensen die onze aandacht extra nodig hebben. Onze ouderen in wooncentra, asielzoekers op het schip dat in de haven ligt, Oekraïense vluchtelingen in opvanghuizen, dementerende en zieke mensen en jongeren in het begeleid wonen complexen.

Na de dienst werden de bakjes door gemeenteleden bij hen afgegeven.

De Diaconie bedankt een ieder daarvoor.