Samen tegen eenzaamheid

April 2023.

Samen tegen eenzaamheid

Zaterdagmorgen 15 april hebben we elkaar ontmoet in de stationsrestauratie. In een woord van welkom kregen we te horen dat het station op 14 oktober 1863 in gebruik werd genomen en sindsdien nog grotendeels in oorspronkelijke staat is. Dus dit jaar 160 jaar oud. Sinds enige tijd maken stichting Edison voor dagbesteding en kringloop Waadhoeke gebruik van het station.

Dankzij hun medewerking mocht de diaconie gebruik maken van het restaurant en de keuken.

Daar waren we erg blij mee!

Na een kop koffie en een stuk oranjekoek van bakkerij Elsinga gingen we in drie groepen uiteen.

Een aantal gingen een grote wandeling doen. Eerst naar het eerste hek bij ’t Zilt. Daar kregen we tekstkaartjes uitgereikt met vragen als; Hoe “aanwezig” is degene die je mist nog in je dagelijkse leven?; Waar kon jij met degene die je nu mist heel erg om lachen?; Hoe houd jij de mooie en bijzondere herinneringen aan degene die er niet meer is vast?

Al wandelend naar het tweede hek konden we met elkaar de antwoorden delen. Verder naar het derde hek zijn we niet gegaan, want we moesten ook weer terug tegen de wind in.

Een andere groep ging voor een wandeling in het Harmenspark. Ook daar werden tekstkaartjes uitgedeeld en kon men elkaars ervaringen delen.


Er was ook een groep die in het restaurant bleef zitten. Maar daar moest ook flink gewerkt worden. Er werden broodjes gesmeerd en twee pannen soep gekookt. Alles vers gesneden. Onder het voorbereiden van de lunch werden ook kaartjes met vragen aan elkaar gesteld.

Rond 12 uur kwamen we weer terug in het station en werd de lunch genuttigd.

Na afloop kreeg men nog een boekje uitgereikt. Titel: Voor wie los moet laten. In het boekje geven verschillende auteurs, vanuit hun ervaring in hun werk of in hun eigen leven, woorden aan gemis, aan rouw, maar ook aan hoop, troost en vertrouwen. Het zijn woorden die helpen om stil te staan bij het los moeten laten én om – hoe moeizaam soms ook – verder te gaan.

Jij kunt een schouder zijn
voor een mens in verdriet en verlorenheid.
Jij kunt een arm zijn
om een mens heen in de kou.
Jij kunt een licht zijn
voor een mens struikelend in donker.
Jij kunt een vuur zijn
voor een mens verkild in leven.

Soms zoekt een mens:
wie kan ik zijn
wie mag ik zijn.
Soms vraagt een mens:
zal ik gemist worde
zal er iemand om mij huilen
voor wie ben ik belangrijk?

Hoe moet je leven

als je geen uitnodiging ontvangt
als je voelt:
zonder mij zou alles gelijk blijven.
Als je niet merkt
dat er iemand is
die op je wacht
die naar jou omziet.

Kunnen we elkaar laten voelen:
jij mag er zijn
jij bent goed
jij kunt een schouder zijn
jij kunt een arm zijn
Kunnen we elkaar laten voelen:
ik ben een schouder voor jou
ik ben een arm om je heen
een licht op je levenspad:
er zal minder eenzaamheid zijn.

(tekst: M. van den Berg)Oktober 2022 : 

Vanuit de Diaconie hebben we de werkgroep Samen tegen eenzaamheid opgezet. Wat eenzaamheid is, hoe het voelt en wat het met je doet is voor iedereen anders. De een heeft meer betekenisvolle relaties of een groter sociaal netwerk nodig dan de ander. Het is niet aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen. Er wordt weinig over gepraat. Het kan voelen als eigen falen als je eenzaam bent. Daarom is het goed om scherp te zijn op signalen die kunnen wijzen op eenzaamheid. Samen kunnen we eenzaamheid wél bespreekbaar maken en er zo ook wat aan doen.

Er bestaan verschillende soorten eenzaamheid. Het belangrijkste onderscheid dat wordt gemaakt, is tussen sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid.

Bij sociale eenzaamheid gaat het vooral om het ontbreken van contacten met mensen waarmee iemand bepaalde gemeenschappelijke kenmerken deelt, zoals vrienden, kennissen of collega’s.

Emotionele eenzaamheid treedt op als iemand een hechte, intieme band mist met één andere persoon, meestal de levenspartner. Bron: www.eentegeneenzaamheid.nl

Eenzaamheid treft niet alleen ouderen in verzorgingstehuizen of zelfstandig wonende, maar ook jongeren en alleen gaanden. Om met het laatste te beginnen wordt er een bijeenkomst georganiseerd. Hierbij gaat het om gemeenteleden die een levenspartner hebben verloren vanwege overlijden of die een levenspartner door de ziekte van Alzheimer moeten missen. Alleen gaande gemeenteleden vanaf 2020 worden hiervoor uitgenodigd en persoonlijk benaderd.

De bijeenkomst staat gepland op zaterdag 15 april in het Station.

Diaken; Mirjam De Boer

Diaken; Rintse Twijnstra 0615591063

 

Samen tegen eenzaamheid: programma 15 april 2023

De bezoeken zijn afgerond. De gesprekken waren “warm” en “open”. Het initiatief van de werkgroep, om elkaar als alleen gaanden te ontmoeten, werd door allen positief bevonden.
We zijn nu druk bezig met de laatste puntjes van het programma, waar zo’n 21 gemeenteleden aan deel gaan nemen. In grote lijnen ziet het programma op 15 april er als volgt uit:

Vanaf 09.30 uur hopen we elkaar te ontmoeten in het station van Harlingen. Na de koffie/thee en wat lekkers gaan we in drie groepen uiteen. Een groep voor een grote wandeling, een groep voor een kleine wandeling en een groep dat de lunch voorbereid. Gaandeweg vertellen we en luisteren we naar dat wat ons bezig houdt.
Rond 12 uur komen we samen in het restaurant van het station en nuttigen we de soep. Na het eten volgt de afsluiting. Bij regen en harde wind, blijven we lekker in het station.

Namens de Diaconie, Mirjam en Rintse (06-15591063)