Samen tegen eenzaamheid

Vanuit de Diaconie hebben we de werkgroep Samen tegen eenzaamheid opgezet. Wat eenzaamheid is, hoe het voelt en wat het met je doet is voor iedereen anders. De een heeft meer betekenisvolle relaties of een groter sociaal netwerk nodig dan de ander. Het is niet aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen. Er wordt weinig over gepraat. Het kan voelen als eigen falen als je eenzaam bent. Daarom is het goed om scherp te zijn op signalen die kunnen wijzen op eenzaamheid. Samen kunnen we eenzaamheid wél bespreekbaar maken en er zo ook wat aan doen.

Er bestaan verschillende soorten eenzaamheid. Het belangrijkste onderscheid dat wordt gemaakt, is tussen sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid.

Bij sociale eenzaamheid gaat het vooral om het ontbreken van contacten met mensen waarmee iemand bepaalde gemeenschappelijke kenmerken deelt, zoals vrienden, kennissen of collega’s.

Emotionele eenzaamheid treedt op als iemand een hechte, intieme band mist met één andere persoon, meestal de levenspartner. Bron: www.eentegeneenzaamheid.nl

Eenzaamheid treft niet alleen ouderen in verzorgingstehuizen of zelfstandig wonende, maar ook jongeren en alleen gaanden. Om met het laatste te beginnen wordt er een bijeenkomst georganiseerd. Hierbij gaat het om gemeenteleden die een levenspartner hebben verloren vanwege overlijden of die een levenspartner door de ziekte van Alzheimer moeten missen. Alleen gaande gemeenteleden vanaf 2020 worden hiervoor uitgenodigd en persoonlijk benaderd.

De bijeenkomst staat gepland op zaterdag 15 april in het Station.

Diaken; Mirjam De Boer

Diaken; Rintse Twijnstra 0615591063

 

Samen tegen eenzaamheid: programma 15 april 2023

De bezoeken zijn afgerond. De gesprekken waren “warm” en “open”. Het initiatief van de werkgroep, om elkaar als alleen gaanden te ontmoeten, werd door allen positief bevonden.
We zijn nu druk bezig met de laatste puntjes van het programma, waar zo’n 21 gemeenteleden aan deel gaan nemen. In grote lijnen ziet het programma op 15 april er als volgt uit:

Vanaf 09.30 uur hopen we elkaar te ontmoeten in het station van Harlingen. Na de koffie/thee en wat lekkers gaan we in drie groepen uiteen. Een groep voor een grote wandeling, een groep voor een kleine wandeling en een groep dat de lunch voorbereid. Gaandeweg vertellen we en luisteren we naar dat wat ons bezig houdt.
Rond 12 uur komen we samen in het restaurant van het station en nuttigen we de soep. Na het eten volgt de afsluiting. Bij regen en harde wind, blijven we lekker in het station.

Namens de Diaconie, Mirjam en Rintse (06-15591063)