Samen tegen armoede

Enkele diakenen zijn naar de bijeenkomst geweest in Franeker. Zij hebben zich laten inspireren en hebben informatie opgedaan om weer verder te kunnen nadenken over hoe zij dit binnen onze gemeente bespreekbaar willen maken. 

DAG VAN DE ARMOEDE 15 OKTOBER FRANEKER – Een terugblik

Een terugblik

Zo’n honderd mensen waren op 15 oktober 2022 op deze bijeenkomst afgekomen.
Het was een dag bedoeld voor informatie, maar ook van inspiratie.
De dag was georganiseerd door de IDO’s (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) van de gemeente de Waadhoeke en Harlingen en de Arme Kant van Fryslân.

Het werd een dag van ontmoeting en uitwisseling van ideeën.
De gespreksleidster van de dag, Nynke Andringa, interviewde mensen die zich met de problematiek van armoede bezig houden. Door voor deze vorm te kiezen kon er vanuit de zaal direct worden gereageerd en ook aangevuld. We hoorden van ‘ervaringsdeskundige’ Laura, hoe zwaar het is wanneer je niet rond kunt komen en hoe moeilijk het je soms ook wordt gemaakt door het systeem.

Majoor Vellinga van het Leger des Heils vertelde dat mensen armoede vaak verborgen houden. Mensen schamen zich er voor. Je moet dus vooral goed luisteren en opletten. Echt in gesprek gaan, luisteren en door de woorden heen luisteren, want niet alles wordt gezegd en verteld, terwijl de nood vaak groot is. Heel belangrijk is het, zo zei ze meermalen, om niet als hulpverlener snel met oplossingen te komen, maar om vooral de ander in zijn/haar waarde te laten. Hoe kunnen ze zichzelf helpen? Of, zoals een collega die naast me zat zei: “Je mag hen niet de regie over hun eigen leven ontnemen”. Vanuit de zaal werd dit meermalen benadrukt. Hulp verlenen gaat immers niet om het goede gevoel dat het de hulpverlener geeft, maar om de zelfstandigheid en het zelfrespect van de hulpvrager in stand te houden en te versterken.

Er was een informatiemarkt waarbij veel groepen die in Fryslȃn actief zijn, zich presenteerden, o.a.: de voedselbank, de kledingbank en energiecoaches.
Solidair Friesland kwam met ideeën voor een ‘warme ‘kamer’. Een ruimte in een dorp of stad waar mensen deze winter kunnen binnenlopen om zich even op te warmen, wanneer vanwege de energiecrisis zij het thuis niet warm hebben.

Zo werd deze dag in Franeker een dag van onderlinge bemoediging en inspiratie.
(verslag van; Idske van der Pol)

 
   


Zie ook onze website: armekantfryslan.nl

 

“Samen tegen armoede” is een werkgroep vanuit de diaconie. De diaconie weet dat het in deze tijd voor sommige mensen best lastig is om financieel de eindjes aan elkaar vast te knopen. Mocht u zelf in financieel zwaar weer zitten of anderen, dan willen wij graag iets betekenen. U kunt ons bereiken op ons mailadres: diaconie@pg-harlingen.nl

 

 

Namens de Diaconie; Aafke Hibma en Tia Ammeraal