Bloemengroet

De bloemen die zondags in de kerk op de Avondmaalstafel staan, gaan na de dienst als groet van ons allen naar gemeenteleden waar die zondag in het bijzonder aan wordt gedacht.

Voor gemeenteleden die ziek zijn en een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken of bij een verdrietige gebeurtenis, waarbij de bloemen troost mogen bieden. Of soms ook “zomaar” als blijk van waardering.

De bloemen worden na de dienst weggebracht door gemeenteleden of diakenen. De ouderling van dienst vraagt bij de afkondiging aan het begin van de dienst of gemeenteleden De bloemengroet wordt ook vermeld in de zondagsbrief en in Getijdenstroom.

 

Er worden ook bloemen uitgereikt aan echtparen die een huwelijksjubileum vieren. Deze worden door de bloemist bezorgd of door de ouderling of bezoeker van het echtpaar.

Namen van gemeenteleden die ziek zijn of een bemoediging nodig hebben kunnen worden doorgeven aan Ytie Nijdam-van der Gaast, tel 0517 418345 of  mail : fam.j.nijdam@live.nl        Namens de Diaconie zorgt zij voor de bloemenlijst en voor de vermelding in de zondagsbrief en in het kerkblad Getijdenstroom.

De Diaconie