Diaconie/ZWO

Diaconie
Diaconie – Helpen waar geen helper is
Overal waar mensen in de knel komen kan een taak liggen voor de diaconie. Mensen dreigen soms toch nog tussen wal en schip te geraken ondanks alle goede voorzieningen in onze samenleving. Ook zien we hoe onrecht lijkt te zegevieren. Geweld en uitbuiting, honger en armoede, oorlog en onderdrukking zijn aan de orde van de dag. Door middel van (lokale en/ of landelijke) projecten en die van zending en werelddiaconaat (ZWO), probeert de diaconie aan die verantwoordelijkheid gestalte te geven.


ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. De ZWO-commissie valt dan ook onder de diaconie. Een van de diakenen is ook afgevaardigd naar de ZWO-commissie, waar de commissie onderdeel van uitmaakt.  De ZWO-commissie richt zich met name op de naaste ver weg. De huidige ZWO-commissie bestaat uit zeven leden.

Op dit moment steunt ZWO Harlingen het project van Rwanda van Kerk in Actie.
Informatie over het project Rwanda vind u hier:  Fryslân foar Rwanda.

De ZWO-nieuwbrief van november 2020 kan je hier downloaden en bekijken.

Wilt u ons steunen . Maak uw gift over op IBAN: NL33 RABO 0105 9321 91
tnv.: Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen ovv “Gift zending 2020”.
Alvast hartelijk bedankt.  (Deze rekening word beheert door de ZWO-commisie)

Hieronder het lied “Fryslân foar Rwanda”, met dank aan ZWO-Franeker.