Christelijke feesten

De christelijke feestkalender begint niet op 1 januari, maar in de Adventstijd: vier weken voor het Kerstfeest, waarop de geboorte van Jezus wordt gevierd. In het voorjaar volgt het feest van Jezus’ opstanding: Pasen, voorafgegaan door de Veertigdagentijd, Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Dan staat het lijden en sterven van Jezus centraal.  Veertig dagen ná Pasen is het Hemelvaart. Kort daarna wordt het Pinksterfeest gevierd: de gave van Gods Geest en de geboorte van de Kerk.

Op 1 november is het Allerheiligen en dan al snel weer Zondag Voleinding, de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Tweede feestdagen worden voorbereid door de de Werkgemeenschap van Kerken Harlingen. (zie: website WGK)