Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk in Nederland is ontstaan in 2004, uit de fusie van hervormd, gereformeerd en luthers Nederland. De landelijke kerk, waarvan de onze gemeente een lokale afdeling is, telt ca. 2 miljoen leden.

De PKN telt 11 classes, waaronder de classis Friesland. Het bestuur van de kerk wordt gevormd door de landelijke synode, met afgevaardigden uit de classes. Het bestuurlijke centrum bevindt zich in Utrecht. Daarnaast vinden veel activiteiten plaats in Doorn (centrum Heidepark). De verschillende afdelingen van de landelijke kerk werken in principe ondersteunend aan het plaatselijke kerkenwerk.

Meer weten? Bezoek de website van de PKN.