Basis

Het menselijk lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen.
En al die verschillende delen vormen samen dat ene lichaam.
Net zo vormen wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij Christus.”

De gezamenlijke basis van waaruit wij Protestantse Gemeente in Harlingen willen zijn is verwoord in de Kerkorde van de PKN en in ons beleidsplan 2016 – 2020 “Brug naar de kerk van morgen”. Vanuit ons geloof willen wij gemeente van Jezus Christus zijn, in deze tijd, in de stad Harlingen e.o. en daarmee ruimte en richting bieden aan mensen die op zoek zijn naar God.

Meer weten? Lees onze kernwaarden.