Ouderling

Binnen de organisatie van de protestantse kerken neemt de ouderling vanouds een belangrijke plaats is. De ouderlingen hebben pastorale en organisatorische taken. Zij leveren de scriba en de voorzitter van de kerkenraad. Een aantal ouderlingen is ouderling-kerkvoogd. De ouderlingen zijn onmisbaar bij de uitvoering van het bezoekwerk en zetten zich in voor het goed functioneren van de kerk als gemeenschap. Daarbij werken zij nauw samen met de predikanten.