Diaken

De diakenen completeren naast de ouderlingen en predikanten de kerkenraad. Dat is al zo vanaf de 16e eeuw. Diaken betekent ‘dienaar’ in het Grieks, en dat is wat zij doen: het dienen van mensen in nood, dichtbij en ver weg. Er worden giften geschonken aan goede doelen en wekelijks is er een diaconale collecte tijdens de kerkdienst. De diakenen steken ook de handen uit de mouwen rondom de zorgcentra en de zorg voor mensen wereldwijd (ZWO) en hebben een bijzondere taak bij het Avondmaal.