Samen tegen eenzaamheid

Vanuit de Diaconie hebben we de werkgroep Samen tegen eenzaamheid opgezet. Wat eenzaamheid is, hoe het voelt en wat het met je doet is voor iedereen anders. De een heeft meer betekenisvolle relaties of een groter sociaal netwerk nodig dan de ander. Het is niet aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen. Er wordt weinig over gepraat. Het kan voelen als eigen falen als je eenzaam bent. Daarom is het goed om scherp te zijn op signalen die kunnen wijzen op eenzaamheid. Samen kunnen we eenzaamheid wél bespreekbaar maken en er zo ook wat aan doen.

Er bestaan verschillende soorten eenzaamheid. Het belangrijkste onderscheid dat wordt gemaakt, is tussen sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid.

Bij sociale eenzaamheid gaat het vooral om het ontbreken van contacten met mensen waarmee iemand bepaalde gemeenschappelijke kenmerken deelt, zoals vrienden, kennissen of collega’s.

Emotionele eenzaamheid treedt op als iemand een hechte, intieme band mist met één andere persoon, meestal de levenspartner. Bron: www.eentegeneenzaamheid.nl

Eenzaamheid treft niet alleen ouderen in verzorgingstehuizen of zelfstandig wonende, maar ook jongeren en alleen gaanden. Om met het laatste te beginnen wordt er een bijeenkomst georganiseerd. Hierbij gaat het om gemeenteleden die een levenspartner hebben verloren vanwege overlijden of die een levenspartner door de ziekte van Alzheimer moeten missen. Alleen gaande gemeenteleden vanaf 2020 worden hiervoor uitgenodigd en persoonlijk benaderd.

De bijeenkomst staat gepland op zaterdag 15 april in de Hoeksteen.

Diaken; Mirjam De Boer

Diaken; Rintse Twijnstra 0615591063