Predikant

Een predikant staat in dienst van de gemeente: als herder, theoloog, zielzorger, inspirator, maar ook een beetje als aanjager, manager en fondsenwerver. De dominee of predikant geeft leiding aan het geloofsleven in een kerkelijke gemeente. Hij of zij legt de verhalen in de Bijbel uit, en vertelt hoe de Bijbel je kan leiden in je geloof en dagelijks leven.

De predikant gaat voor in de kerkdiensten, bezoekt veel mensen en geeft leiding en onderwijs aan groepen, oud en jong. De predikant maakt deel uit van het bestuur van de gemeente; de kerkenraad. Hij of zij kan een kindje (of volwassene) dopen, een huwelijk inzegenen en een uitvaart leiden.

Dr Teunard van der Linden (1967) is sinds maart 2018 als predikant verbonden aan onze gemeente. Hij was eerder dominee in Rijnsaterwoude (1994), Bloemendaal-Overveen (2002) en Zandvoort (2011). Daarnaast was hij docent godsdienst in Amsterdam (2011). Hij was voorzitter van het Bonhoeffer Werkgezelschap Nederland, redactielid van Woord en Dienst en In de Waagschaal en een van de oprichters en secretaris van de Stichting dr. O. Noordmans. Hij verdiept zich graag in de Friese context en de bijzondere plaats daarin van Harlingen. Binnen zijn takenpakket staat de aandacht voor jongeren, ouders en kinderen voorop. Hobby’s zijn fietsen, kunst, lezen en schrijven.

Ds. Ulbe Tjallingii, predikant te Oosterbierum en Wijnaldum, is op 1 september 2020 officieel begonnen voor predikantswerkzaamheden in onze gemeente. Zijn focus ligt op het ouderenpastoraat in Almenum, De Spiker, Harlinga, St. Hubertus en De Batting en doet daarnaast eventueel ook andere voorkomende predikantswerkzaamheden.