Predikant

Een predikant staat in dienst van de gemeente: als herder, theoloog, zielzorger, inspirator, maar ook een beetje als aanjager, manager en geldwerver. De dominee of predikant geeft leiding aan het geloofsleven in een kerkelijke gemeente. Hij of zij legt de verhalen in de Bijbel uit, en vertelt hoe de Bijbel je kan leiden in je geloof en dagelijks leven.

De predikant gaat voor in de kerkdiensten, bezoekt veel mensen en geeft leiding en onderwijs aan groepen, oud en jong. De predikant maakt deel uit van het bestuur van de gemeente; de kerkenraad. Hij of zij kan een kindje (of volwassene) dopen, een huwelijk inzegenen en een uitvaart leiden.

Dr Bertus Nijendijk (1953), rechts op de foto, is sinds april 1986 predikant in Harlingen, eerst van de Hervormde Gemeente, sinds januari 2018 van de Protestantse Gemeente. Van 1986 t/m. 2006 was hij voltijds predikant, vanaf 2007 voor de helft van de werktijd. Daarvoor was hij verbonden aan de Ruhruniversität in Bochum (Dld) en de Rijksuniversiteit te Utrecht. Ook tijdens zijn predikantschap was hij docent in Utrecht, aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden en aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Zijn specialiteit is Bijbelwetenschap (N.T.). Aandachtsvelden zijn: pastoraat, kringwerk en liturgie. Hobby’s: orgelmuziek (luisteren en spelen), fietsen, kunstgeschiedenis.

Dr Teunard van der Linden (1967), links op de foto, is sinds maart 2018 als predikant verbonden aan onze gemeente. Hij was eerder dominee in Rijnsaterwoude (1994), Bloemendaal-Overveen (2002) en Zandvoort (2011). Daarnaast was hij docent godsdienst in Amsterdam (2011). Hij was voorzitter van het Bonhoeffer Werkgezelschap Nederland, redactielid van Woord en Dienst en In de Waagschaal en een van de oprichters en secretaris van de Stichting dr. O. Noordmans. Hij verdiept zich graag in de Friese context en de bijzondere plaats daarin van Harlingen. Binnen zijn takenpakket staat de aandacht voor jongeren, ouders en kinderen voorop. Hobby’s zijn fietsen, kunst, lezen en schrijven.

Op pagina 9 van het kerkblad van Zandvoort vind u foto’s van de intrededienst van ds. T.G van der Linden (2018)