Kerkrentmeester

Het College van Kerkrentmeesters zorgt voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen en waakt over de geldelijke en stoffelijke belangen van de gemeente. Ook is het college verantwoordelijk voor de ledenadministratie, het personeel, verwarming, verzekeringen, de autorijdienst etc. en alle faciliteiten. De meerderheid van het college is ouderling-kerkrentmeester, daar (grotere) beheerszaken vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad.