ANBI

http://www.pg-harlingen.nl/anbi-gegevens-diaconie-over-2018/U bevindt zich op de publicatiepagina in het kader van de ANBI-wetgeving.
Onze kerk is een
ANBI, dat staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling.

Actuele gegevens worden jaarlijks, vóór 01 juli, via deze pagina gepubliceerd.
Heeft u vragen/ opmerkingen, dan kunt u die via de scriba aan ons doorgeven.

– Beleidsplan 2016 – 2020 PG Harlingen – Midlum “Brug naar de kerk van morgen”
– Financiële verantwoording van het College van Kerkrentmeesters over 2018
– Financiële verantwoording van het College van Diakenen over 2018
– Beleidsplan “Diaconie 2018 – 2020”