Kerkdiensten

De eredienst op de zondagmorgen begint om 09:30 uur, de eventuele avonddienst om 19:00 uur. De diensten verlopen volgens een vaste orde van dienst. In de agenda kunt u zien waar en wanneer wij een eredienst hebben. Na afloop van de ochtenddienst is er steevast gelegenheid elkaar rond een kopje koffie of thee te ontmoeten.

Er zijn jaarlijks 11 zgn. Plus-diensten, in de Midlumerlaankerk, rond een bepaald thema. Deze diensten zijn laagdrempelig en worden (mede)voorbereid door vrijwilligers/ werkgroepen uit onze kerk. Een voorbeeld hiervan is de zgn. “Pake en Beppe-dienst”, waarin speciaal aandacht is voor onze jongste en oudste leden.  

Diensten voor ouderen
Iedere zondag wordt in zorgcentrum “De Batting” een eredienst gehouden in de kerkzaal. Deze diensten beginnen om 10.30 uur; zie onze kalender. De dienst wordt geleid door de pastores van de verschillende kerken in Harlingen.  

Aankomende diensten
Klik door naar de kalender voor de eerstvolgende kerkdiensten.