Diaconie

College van Diakenen
Diaconie – Helpen waar geen helper is
Overal waar mensen in de knel komen kan een taak liggen voor de diaconie. Mensen dreigen soms toch nog tussen wal en schip te geraken ondanks alle goede voorzieningen in onze samenleving. Ook zien we hoe onrecht lijkt te zegevieren. Geweld en uitbuiting, honger en armoede, oorlog en onderdrukking zijn aan de orde van de dag. Door middel van (lokale en/ of landelijke) projecten en die van zending en werelddiaconaat (ZWO), probeert de diaconie aan die verantwoordelijkheid gestalte te geven.