Meditatie: Vuur, vuur, vuur!

Vuur, vuur, vuur !

Meditatie over Joël 3: 1 en 2 & Johannes 14: 12–17

Gemeente van Christus,
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Want Gods Geest, Gods vuur verandert mensen! Bij de discipelen is dat een leerproces, waarvan Hemelvaart en Pinksteren het sluitstuk vormen. Vanmorgen slaan we een blik in dat leerproces wanneer we ons oor te luisteren bij Johannes, bij die schitterende woorden in Johannes 14 over de werken die Jezus doet (let wel: in de tegenwoordige tijd!) en die de leerlingen zullen doen in zijn naam. Prachtig is het te horen dat Jezus niet heengaat naar de Vader om op zijn lauweren te rusten of aanbeden te worden. Hij gaat heen naar de Vader om zijn werken (ons en deze wereld ten goede!) vanuit daar en ook door onze handen voort te zetten! Dat is meteen de grond onder alle ambtswerk in de kerk.
Achter het voortgezette handelen van Jezus staat de hemelse Vader. Hij staat erachter. Achter zijn zoon. Zoals ouders voor hun kinderen instaan, staat Hij volledig achter Jezus die de dood is doorgegaan en alle lof ontvangen heeft, horen we. De Vader eist de Zoon niet op voor zichzelf. Hij verheerlijkt zijn Naam en wezen in de werken van de Zoon! Samengevat – Pinkstergloed: Wij geloven in een levende God! Schepper des hemels en der aarde! In een God, die niet als de Boeddha met zijn dikke buik en zoete glimlach stil zit; noch als Zeus, de Griekse oppergod, god zit te wezen, zelfgenoegzaam en in wezen ongeïnteresseerd in het aardse gedruis, in ons menselijk doen en laten. Niets van dat alles vinden we bij Johannes. Wij geloven in een levende God!

De gehele meditatie vindt u in ‘Getijdenstroom’ nr. 6