Schaalcollecte College van Kerkrentmeesters

Nu wij elkaar niet kunnen ontmoeten tijdens de eredienst en ook geen collecte kunnen houden vragen wij uw bijdrage langs deze weg. Velen van u hebben al een collectebijdrage gestort, hartelijk dank! Zoals vorige week aangekondigd op de zondagsbrief is er naast de ‘gewone overschrijving’ ook de mogelijkheid om dit via het lezen van de onderstaande QR-code te doen.

Hoe werkt dit? Met een QR code scanner app op telefoon of ipad/tablet kunt u onderstaande code scannen:

U krijgt een keuze: kies WEBSITE !

U komt dan op de rekening van Stichting Derdengelden t.n.v. Samen Goed Doen. Vanaf deze verzamelrekening wordt het dan overgemaakt op de rekening van het College.

Natuurlijk kan het ook via een overschrijving op bankrekeningnr. NL94RABO0373735677 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Harlingen -Midlum.

Wij danken u voor uw collectebijdrage !