Kerkdiensten op Omrop Fryslân

Omrop Fryslân zendt de komende weken op zondagochtend 10.00 uur een kerkdienst met oecumenisch karakter uit vanuit de Martinikerk Franeker. Omdat u vanwege het Corona-virus niet naar de kerk kunt komen, kunt u zo toch een dienst bijwonen, al is het dan via de televisie of het internet. Zondag 29 maart is er om 10.00 uur weer een kerkdienst op Omrop Fryslân te volgen. Bron: https://pkn-franeker.nl/