Alle kerkelijke activiteiten in onze gemeente in de maand maart gaan niet door

Alle kerkelijke activiteiten in onze gemeente in de maand maart gaan niet door

Ook middels dit bericht wil de kerkenraad van de Protestantse gemeente Harlingen-Midlum u op de hoogte brengen welke besluiten er zijn genomen vanwege het Corona-virus. De kerkenraad neemt het advies van de PKN volledig over en dat betekent dat alle kerkelijke activiteiten in onze gemeente in de maand maart niet door zullen gaan.

We noemen u hieronder welke dat zijn:

Alle kerkdiensten in de maand maart gaan niet door: de zondagse erediensten, zingen in Midlum en de Passie-avondgebeden

Alle diensten in de Batting, Almenum en de Spiker zijn inmiddels door de betrokkenen afgezegd.

De volgende activiteiten zijn ook afgelast:

maandagavond 16 maart / 23 maart > Bonhoefferkring
maandag 16 maart > Protestantse Bezoekdienst
dinsdag 17 maart > Rondom de Tafel
dinsdag 17 maart > Literatuurkring
woensdag 18 maart 17.30 uur Eetgroep Samen aan Tafel
woensdag 18 maart > Geloofsopvoeding thuis
donderdag 19 maart > Kerkenraad
vrijdag 20 maart > Kidzclub
dinsdag 24 maart > Huiscatechesegroep 1
dinsdag 24 maart > Filmavond in de Hoeksteen
dinsdag 24 maart > Pastoraatsgroep de Hoeksteen
woensdag 25 maart > Huiscatechesegroep 2
zondag 29 maart 19.00 uur > Zingen in Midlum
donderdag 02 april > Gemeenteavond in Almenum

Dan zijn er nog tal van andere activiteiten die hierboven niet zijn genoemd. Willen de betrokkenen hier zelf actie in ondernemen?

We hopen dat we er goed met z’n allen door heen mogen komen. Voor een ieder Sterkte toegewenst. Denken we ook om onze ouderen en zieken? Ook een bezoekje wordt afgeraden, maar misschien eens een belletje of een kaartje in de bus?

Hartelijke groeten,

Kerkenraad van de Protestantse gemeente Harlingen-Midlum