Zaterdag Voedselbankactie

De Helpende Hand – Inzamelactie
Zaterdag 8 februari 10:30 – 12:00 uur.

Inleveradressen De Hoeksteen (kerkpad 32 Harlingen)
en de Midlumerlaankerk. (midlumerlaan 24 Harlingen )
U geeft toch ook !
——
Wilt u liever een gift overmaken, dan kan dat natuurlijk ook.
Iban: NL79 RABO 0325 5603 15
t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Harlingen-Mildum.
o.v.v. “Actie Voedselbank”
Alvast heel erg bedankt.

Organisatie Diaconie PG. Harlingen-Midlum