Zondagen “van Epifanie”

Zondag 01 maart is de eerste zondag in de Veertig dagen. De zondagen in de maand februari, die daarop vooruitlopen, worden geteld als zondagen “van Epifanie”, waarvan er dit kerkelijk jaar negen zijn: het maximale aantal, vanwege de relatief late Paasdatum. De laatste zondag van Epifanie valt op 23 februari. Deze zondag droeg vanouds, toen het voorvasten nog in zwang was, de naam zondag Quinquagesima of “de vijftigste” (namelijk de vijftigste dag voor Goede Vrijdag). Op deze zondag volgt Aswoensdag, die het begin van de Veertigdagentijd markeert.

Meer hierover leest u in het kerkblad ‘Getijdenstroom’ van februari.