Oecumenische viering – 19 januari

Zondag 19 januari, aan het begin van de week van de eenheid van alle christenen, is de katholieke parochie te gast en hopen wij onze katholieke broeders en zusters te begroeten in de Grote Kerk. Het katholieke kerkkoor Orpheon zal muzikaal medewerking verlenen aan de dienst.

Lees hierover meer in het kerkblad Getijdenstroom van januari