Extra avonddienst – 26 januari

Op zondag 26 januari a.s. is er, bij het besluit van de week van de eenheid van alle christenen, in de avond een oecumenische viering, een tweetalige dienst (Fries – Nederlands), die uitgaat van de Werkgemeenschap van Kerken in Harlingen. Het muziekkorps van het Leger des Heils zal de dienst muzikaal begeleiden.

Lees hierover meer in het kerkblad Getijdenstroom van januari