Plusdienst zondag 3 november in de Midlumerlaankerk

Op zondag 03 november a.s. is er een Plusdienst met als voorganger mw. S. Aardema uit Menaldum. Zij heeft samen met de ZWO-leden deze dienst voorbereid. Het thema van de dienst is: “Wat bezielt u, wat bezielt jou.” Sinds enkele jaren steunen wij als ZWO Harlingen het project Fryslân voor Rwanda. In deze dienst staat het land Rwanda daarom centraal. Enkele gemeenteleden zullen een djembé bespelen en begeleiden bij een aantal liedjes. Hiermee, maar ook door middel van filmpjes en een quiz, willen we het land dichterbij brengen.

(Meer over deze Plusdienst leest u in het kerkblad Getijdenstroom, nr. 11)