Oogstdienst zondag 10 november

Op zondag 10 november vieren wij weer de jaarlijkse Oogstdienst. De Oogstdienst is een feest van dankbaarheid waarin wij ons bezinnen op de goede gaven die God de mensen geeft, in het bijzonder ons dagelijks voedsel. Door verandering van het klimaat en het zoeken naar de juiste oplossingen hiervoor is de afgelopen tijd maar weer gebleken dat het verkrijgen van ons dagelijks voedsel geen vanzelfsprekende zaak is.

(Meer over deze Oogstdienst en ook een oproep daarvoor leest u in het kerkblad Getijdenstroom, nr. 11)