IMMANUEL uit Franeker geeft op 2 november een concert in de Martinikerk te Franeker.

Op 2 november voert  de Christelijke Oratorium Vereniging IMMANUEL uit Franeker Ein Deutsches Requiem uit van Johannes Brahms in de Martinikerk te Franeker. ( https://cov-immanuel.nl/)  

Het aantal koorleden wordt voor dit concert uitgebreid met gastleden, onder andere van het studentenkoor C.S.G. Gica uit Groningen.  

 De orkestbegeleiding is in handen van Het Promenade Orkest, dat in Amsterdam repeteert maar overal in het land optreedt, vooral als professionele begeleider van oratoriumverenigingen.

 De dirigent is Jeroen Helder, de vaste dirigent van het koor, die het Requiem met het koor instudeerde (in samenwerking met huis-begeleider Jochum Schuurman op piano. Schuurman is de vaste organist van de Martinikerk). Helder volgde aan de conservatoria Utrecht en Zwolle de opleidingen piano, koordirectie en klassiek solozang, gevolgd door masterclasses en cursussen (orkestdirectie, uitvoeringspraktijk en arrangeertechniek). Hij dirigeert naast COV Immanuël ook het grootkoor van Bragi in Groningen.

 Als solisten zingen Hanneke de Wit (sopraan) en Frans Fiselier (bariton).

Frans Fiselier won in 1984 drie prijzen op het internationaal vocalistenconcours Den Bosch en in 1986 ontving hij de Toonkunst-jubileumprijs, waarna hij een veelgevraagd solist werd bij vele opera- en oratoriumgezelschappen. Daarnaast is hij hoofdvakdocent zang bij het Koninklijk conservatorium in Den Haag.

Hanneke de Wit won in 2004 het prestigieuze Cristina Deutekom Opera Concours. Tijdens het Internationale Vocalisten Concours in Den Bosch in 2006 werd haar de Caroline Kaart Prijs voor beste Nederlandse zangeres toegekend. Ze zong als soliste vele operarollen en klassiek koorwerk. Daarnaast is ze hoofdvakdocente aan het Prins Claus Conservatorium.

Praktische informatie:

  • Rudolf Nammensma, bekend als muziekrecensent van de Leeuwarder Courant, zal voor het concert een inleiding houden over de componist en de achtergronden van dit bijzonder troostvolle Requiem. Daaraan zijn geen extra kosten verbonden.
  • De kaartverkoop start om 18.45 uur; de lezing begint om 19:15.
  • Wie de lezing niet kan of wil bijwonen: de kerkdeuren gaan om 19:45 uur weer open.
  • Kaarten zijn verkrijgbaar via de koorleden en in de kerk.
  • Na afloop van concert is er voor alle belangstellenden in de Doelen tegenover de Martinikerk een Meet & Greet (een ontmoeting) met de musici.
  • De toegangsprijs voor de lezing, de uitvoering en de meet & greet samen bedraagt € Sponsoren en donateurs betalen € 22,50, de jeugd € 5.